Hakkımızda

KAPLUMBaA 2017 Kasımı ayında kurulan bağımsız ve butik bir yayınevidir. Kurmaca çizgisi olarak herhangi bir türü veya tarzı sahiplenmez, disiplinsizdir. Kendi edebiyatını yaratabilen yerli ve yabancı yazarları Türkçeye kazandırma gayesi güder. Kurmaca dışında sosyal bilimler ve popüler bilim üzerine eğilir. Meramını hikâyeleştirerek anlatan yazarların kitaplarını yayınlar.